WEEKLY PICKUP!!

Trà đàm Trong Suốt - Trong Suốt

Trà đàm Trong Suốt – Con đường chuyển hóa trong cuộc sống hàng ngày để dẫn đến hạnh phúc đích thực. Bạn yêu quý,Trà Đàm Trong Suốt là những buổi chia sẻ của Trong Suốt và những người bạn về cách đối diện với những thói xấu và sai lầm bên trong, để chuyển hóa chúng dưới ánh sáng trí tuệ. Mỗi cuộc trà đàm xoay quanh một chủ đề, từ những khó khăn trong công việc, trắc trở trong tình yêu, các mối quan hệ gia đình và xã hội, cho tới những mâu thuẫn nội tâm gây đau khổ. Mỗi vướng mắc trong cuộc sống hàng ngày được chia sẻ từng bước cụ thể, từ hiểu đúng gốc rễ vấn đề, đến phương pháp thực hành trong tâm, để “chuyển độc thành trí”, dẫn tới hạnh phúc và an lạc thực sự.Trang Trà Đàm Trong Suốt sẽ lần lượt giới thiệu một số trích đoạn, dành tặng những người bạn yêu quý của Trong Suốt. Bạn có thể đọc lại các buổi nói chuyện từ đường link kèm theo. Hy vọng bạn sẽ tìm được điều gì đó có ích cho mình, và giúp mọi người cùng sáng thêm lên bằng tình yêu và hiểu biết. Yêu quý bạn, Trong Suốt. Facebook: https://www.facebook.com/TradamTrongSuot

ApplePodcastカテゴリー内ランキング遷移

「健康/フィットネス」カテゴリーのランキングを見る
「メンタルヘルス」カテゴリーのランキングを見る

1週間以内に200位以内にランクインしたチャートのみが掲載されます。
ランキング200位未満の場合は201位として表示されます

ポッドキャストランキングの使い方を解説するッス