WEEKLY PICKUP!!

Radio Công Giáo - Radio Công Giáo

Radio Công Giáo là Podcast chia sẻ những câu chuyện, bài đọc hay và các tin tức về Công Giáo. Tất cả nội dung bài đọc được nhóm phát thanh viên thực hiện theo cách tự nguyện và không thu lợi nhuận. Mong muốn của Radio Công Giáo đó là được đóng góp sứ vụ truyền tin cùng Giáo Hội bằng hành động chia sẻ trên phương tiện truyền thông đại chúng. Chúng con cầu mong được sự tiếp nhận của anh chị em Kito hữu và những ai muốn tìm hiểu Công giáo ủng hộ bằng tinh thần để hoàn thành sứ mạng cao cả này lâu bền hơn. Mọi góp ý xin gửi về: catholic.com.vn@gmail.com

ApplePodcastカテゴリー内ランキング遷移

「宗教/スピリチュアル」カテゴリーのランキングを見る
「宗教」カテゴリーのランキングを見る

1週間以内に200位以内にランクインしたチャートのみが掲載されます。
ランキング200位未満の場合は201位として表示されます

マイクが良いのに音質が悪いときはオーディオインターフェースを疑えってじっちゃんが言ってた