WEEKLY PICKUP!!

40 Ngày Kinh Thánh (Sống Lời Chúa) - Fr. Duy Nguyen

Mến chào quí Ông bà và anh chị em đã đến với chương trình sống với Chúa, do LM Phê-rô Nguyễn Vũ Trọng Duy thuộc Địa Phận Tulsa, Oklahoma USA thực hiện. Chương trình được bắt đầu trong mùa Chay nhằm giúp các Kitô Hữu có cơ hội được trao dồi kiến thức về Kinh Thánh và Lời Chúa. Đồng thời giúp chúng ta có tâm tình sám hối và canh tân đời sống chuẩn bị cho đại lễ Tam Nhật Vượt Qua.

ApplePodcastカテゴリー内ランキング遷移

「宗教/スピリチュアル」カテゴリーのランキングを見る
「宗教」カテゴリーのランキングを見る

1週間以内に200位以内にランクインしたチャートのみが掲載されます。
ランキング200位未満の場合は201位として表示されます

某ポッドキャストアプリだけ、新エピソードの反映が遅い気がする