Apple Podcastsで聴く Spotifyで番組を探す AmazonMusicで探す Googleで番組を探す

WEEKLY PICKUP!!

HIEU.TV - Hieu Nguyen

Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Úc. Hiện tại tôi là cố vấn cho chính phủ Úc về Digital Strategy. Hơn 20 năm làm việc ở nhiều nơi trên thế giới, tôi tích lũy được một số bài học và câu chuyện thú vị. Kênh HIEU.TV là nơi tôi lưu giữ và chia sẻ lại những câu chuyện đó. CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 🌏 Website: https://hieu.tv 📖 Khoá học đầu tư tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu 📺 Youtube: https://youtube.com/hieunn ✍️ Blog: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu

Apple Podcastsで聴く Spotifyで番組を探す AmazonMusicで探す Googleで番組を探す

ApplePodcast総合ランキング遷移

総合ランキングを見る

ApplePodcast「カテゴリー」ランキング遷移

「教育」カテゴリーのランキングを見る 「自己啓発」カテゴリーのランキングを見る

1週間以内に200位以内にランクインしたチャートのみが掲載されます。
ランキング200位未満の場合は201位として表示されます

WEEKLY PICKUP!!