WEEKLY PICKUP!!

Safe Zone -Khu An Toàn - Đọc Truyện

Bình thường chúng ta giải trí hay xả stress bằng việc nghe nhạc hay tìm đến những bộ phim, truyện cười, hài hước… Nhưng ngược lại, cũng có rất nhiều người lại có thú vui quái lạ hay thậm chí là khá độc đó là đọc những “truyện ma ngắn” để giải tỏa cảm xúc cũng như thử tính gan dạ của mình.

ApplePodcastカテゴリー内ランキング遷移

「小説」カテゴリーのランキングを見る
「SF」カテゴリーのランキングを見る

1週間以内に200位以内にランクインしたチャートのみが掲載されます。
ランキング200位未満の場合は201位として表示されます

マイクが良いのに音質が悪いときはオーディオインターフェースを疑えってじっちゃんが言ってた