WEEKLY PICKUP!!

Mây kể chuyện - M.

Cảm ơn mọi người đã ghé chơi! Đây là nơi mình chia sẻ những câu chuyện hàng ngày bé thôi, nhưng hy vọng có ích cho chính bản thân mình hoặc ai đó cần ^^ Và .. mình cũng rất vui nếu được nghe câu chuyện của bạn, kể cùng mình ở đây nhé: maykechuyen@gmail.com

ApplePodcastカテゴリー内ランキング遷移

「個人ジャーナル」カテゴリーのランキングを見る

1週間以内に200位以内にランクインしたチャートのみが掲載されます。
ランキング200位未満の場合は201位として表示されます

実はジングル作るのが一番楽しかったりする