WEEKLY PICKUP!!

LungBeaw Storytelling - Lungbeaw telling story

ยุคสมัยมันเปลี่ยนไป คนอ่านหนังสือน้อยลงมาก หนังสือบางเล่ม เรื่องราวบางเรื่อง ที่เป็นเรื่องเก่าๆของนักเขียน กลายเป็นหนังสือเก่าที่รอขายเป็นเศษกระดาษ นานวันเข้ามันก็ถูกลืมเลือนไป แม้กระทั่งหนังสือของลุง เผลอแป๊บเดียว ปลวกเอาไปกิน เรื่องราวบางเรื่องมันไม่ใช่แค่ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แต่มันแฝงประวิติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของคนสมัยนั้นไว้มากมาย ลุงไม่อยากปล่อยให้มันเน่าเปื่อยไปกับหนังสือ จึงนำมาถ่ายทอดเพื่อให้นักเขียนและเรื่องราวความสนุกเหล่านั้นยังคงอยู่ อีกช่องทางหนึ่งติดตามได้ที่ยูทูปของลุงนะคร้าบ https://www.youtube.com/channel/UCWhRhULE5Mmvq4ciCi4wIRA Support this podcast: https://anchor.fm/lungbeaw/support

1週間以内に200位以内にランクインしたチャートのみが掲載されます。
ランキング200位未満の場合は201位として表示されます

音質は"礼儀"だッ