WEEKLY PICKUP!!

Minh Niệm - Minh Niệm

Radio DÌU CON VÀO ĐỜI do Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Thiền tâm lý trị liệu Miền Tỉnh Thức thực hiện. Dự án vì cộng đồng, hoàn toàn phi lợi nhuận. Quý vị có thể chia sẻ cho bạn bè và người thân, nhưng nếu với mục đích khác thì phải xin phép trước. Hoàn toàn không được sao chép.

ApplePodcastカテゴリー内ランキング遷移

「健康/フィットネス」カテゴリーのランキングを見る
「メンタルヘルス」カテゴリーのランキングを見る

1週間以内に200位以内にランクインしたチャートのみが掲載されます。
ランキング200位未満の場合は201位として表示されます

"ゆるく"を言い訳にしないようにしような?