หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ - Thammapedia.com

Apple Podcastsで聴く Spotifyで番組を探す AmazonMusicで探す Googleで番組を探す

WEEKLY PICKUP!!

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ - Thammapedia.com

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย : เช่น อุบายละสังขารรูปนาม, สติปัฏฐานสี่, อานุภาพขันติธรรม, พิจารณารูปธรรม นามธรรม, ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา, เกิดแล้วดับ, จิตนี้เป็นของฝึกยาก, ฝึกตายก่อนตาย ฯลฯ

最新5件の放送回を聴取できます

Apple Podcastsで聴く Spotifyで番組を探す AmazonMusicで探す Googleで番組を探す

ApplePodcast人気ランキング遷移

人気ランキングを見る

ApplePodcastカテゴリーランキング遷移

「宗教/スピリチュアル」カテゴリーのランキングを見る 「仏教」カテゴリーのランキングを見る

ランキング200位未満の場合は201位として表示されます

WEEKLY PICKUP!!

近所の救急車は音声配信の天敵